İhracat Kredilerinde Vade Nedir?

İhracat Kredilerinde Vade Nedir?

İhracat kredilerinin vadesi, akreditif şartları veya ihracat bağlantı belgelerindeki ihracat süresine göre belirlenecek; ancak kredinin vadesi hiçbir şekilde 1 yılı aşmayacaktır.

Akreditif şartı veya bağlantı belgelerine göre ihracatın belirli zaman dilimleri içerisinde ve partiler halinde yapılması gerektiği takdirde, 1 yıl içerisinde ihracı yapılacak bölüm için kredi kullandırılacak, gelecek ihracat bedelleri ile kredi limitinin boşalacak kısmı yine 1 yıllık süre ile sınırlı olmak kaydıyla sonraki partilerin finansmanında kullandırılabilecektir.

Kredinin Geri Ödenmesi Nasıl Yapılır?

TL ihracat kredilerinin gelen ihracat bedelleri ile kapatılması esas olmakla beraber, ihracat bedellerinin kredi vadesi içerisinde gelmemesi durumunda kredinin vade sonunda TL ile tamamen tahsil ve tasfiyesi sağlanacaktır.

Yorum yazın