İhracat Kredilerinde Taahhüt Hesaplarının Kapatılmasında İstenecek Belgeler Nelerdir?

İhracat Kredilerinde Taahhüt Hesaplarının Kapatılmasında İstenecek Belgeler Nelerdir?

İhracat sayılan satış ve teslimlerle, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanı amacıyla açılan krediler dışındaki Bankamız kaynaklı Türk Lirası ihracat kredileriyle ilgili taahhüt hesaplarının kapatılmasında GB aslının ibrazı ile yetinilecektir. İhracat bedelinin yurda getirilmesine yönelik TPKK mevzuatındaki yükümlülükler devam edecektir.

Beyanname ve belgelerin söz konusu nüshalarına kredinin referans numarası ile taahhüde sayılan kısmı da belirtilerek Türk Lirası kredisi taahhüdüne sayıldığına ilişkin bir şerh konulacaktır. Fotokopiler kredi dosyasında saklanacaktır.

Belgesiz kredilerin taahhüt hesaplarının takibi ve kapatılması krediyi kullandıran banka tarafından yapılacağından, kredi süresinde ihracatın yapıldığının GB aslı ile tespit edilerek üzerine taahhüde sayıldığına ilişkin not konulması gerekmektedir.

Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile döviz karşılığı satış yapanlara kullandırılan ihracat kredilerinin taahhütlerinin kapatılmasında ilgili çıkış Gümrüğünce onaylanmış özel faturanın dördüncü nüshası ile DAB’ların bankaya ibrazı gerekir.

Belgeli kredilerde ise, belge taahhüt hesabının kapatılmasına (DİİB ve HİİB İhracatçı Birliklerince, GKİB Gümrük Müdürlüklerince, VRHİB ise T.C.Merkez Bankası’nca kapatılır) bağlı olarak, kredi taahhüt hesapları da kapatılacaktır.

İhracat taahhüdünün kapatılmasında ibraz edilen GB’lerin firmanın finansman konusu ihracatından farklı bir ürün ihracatını içermesi halinde ilgili Gümrük Müdürlüğü’nden teyidinin sağlanması, ayrıca firma bazında taahhüt kapatmada kullanılan GB’lerin detaylı dökümlerinin hazırlanması, yapılan ihracata konu malların yurda geri gelmesi veya GB’lerin iptal dökümleri geldiğinde kontrollerinin yapılarak taahhüt açığının doğup doğmadığının takip edilmesi gerekmektedir.

Yorum yazın