İhracat Kredilerinde Krediye Tanınan Teşvikler Nelerdir?

İhracat Kredilerinde Krediye Tanınan Teşvikler Nelerdir?

TL İhracat kredileriyle ilgili alınacak sözleşme ve belgeler vergi, resim ve harç istisnasına tabidir.

Uygulanacak vergi, resim ve harç istisnasına esas olacak matrah, döviz üzerinden belirlenen FOB ihracat taahhüdünün kredi sözleşmesi tarihindeki döviz alış kurundan Türk Lirası karşılığı ile sınırlıdır. Ancak, düzenlenecek Genel Ticari Kredi Sözleşmesine uygulanacak Damga Vergisi istisnası konusunda Dış İşlemler Operasyonları Daire Başkanlığı’nca yayımlanan Dış Ticaret İşlemlerine ilişkin mevzuatın İhracatı Teşvik Mevzuatı Uygulaması ile ilgili VI. Bölümünde belirtilen esaslar doğrultusunda işlemde bulunulacaktır.

Fiili mal ihracatına yönelik olarak kullandırılan kredilerin; vergi, resim ve harç istisnasından faydalandırılabilmesi için herhangi bir belge alınması gerekmez. İstisnalar bankalarca re’sen uygulanır.

İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile ilgili olarak kullandırılan kredilerde istisna uygulanabilmesi için mutlaka belge (Dahilde İşleme İzin Belgesi veya Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesi) alınması zorunludur. Belge ibraz edilmeden istisna uygulanması mümkün değildir.

Yorum yazın