İhracat Kredilerinde Kredinin Geri Ödenmesi Nasıldır?

İhracat Kredilerinde Kredinin Geri Ödenmesi Nasıldır?

TL ihracat kredilerinin gelen ihracat bedelleri ile kapatılması esas olmakla beraber, ihracat bedellerinin kredi vadesi içerisinde gelmemesi durumunda kredinin vade sonunda TL ile tamamen tahsil ve tasfiyesi sağlanacaktır.

Kredinin anapara ve faizinin vade sonunda tahsil edilememesi halinde, Mevzuat Kitabımızın IX-Takip ve Tahsil Bölümünde yer alan işlemlerin gerçekleştirilmesini müteakip takip hesaplarına aktarılarak Takip Süreç Yönetmeliği’nde belirtilen esaslar dahilinde işlemde bulunulacaktır.

Yorum yazın