İhracat Kredilerinde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’nun Bildirimi Nasıl Yapılır?

İhracat Kredilerinde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’nun Bildirimi Nasıl Yapılır?

İhracatın veya taahhüdün gerçekleşmemesi veya kısmen gerçekleşmesi halinde, uygulanan KKDF istisnaları, istisnanın uygulandığı tarih ile tahsil edildiği tarih arasında geçen süre için ve bu sürede yürürlükte bulunan cezai faiz oranları üzerinden hesaplanacak cezai faizi ile birlikte firmalardan tahsil edilerek süresi içerisinde Genel Müdürlüğe (Merkez Muhasebe Daire Başkanlığı) mal edilecektir.

BSMV istisnaları gibi, KKDF istisnaları da herhangi bir merciye bildirilmeyecektir.

Yorum yazın