İhracat Kredilerinde Esas Alınacak Taahhüdün Gerçekleşme Durumu Nasıl Saptanır?

İhracat Kredilerinde Esas Alınacak Taahhüdün Gerçekleşme Durumu Nasıl Saptanır?

Taahhüdün gerçekleşme durumunun saptanmasında;
a- Sevk öncesi ihracat kredilerinde, taahhüt edilen ihracatın tebliğde belirtilen süre içinde yapıldığının belgelenmesi aranacaktır.
b- İhracat sayılan satış ve teslimlerle, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanı amacıyla açılan kredi taahhütleri ise, belge taahhütlerine ilişkin esaslara ve sürelere tabi tutulacaktır.

Yorum yazın