İhracat Kredilerinde Damga Vergisi, Resim ve Harçların Bildirimi Nasıl Yapılır?

İhracat Kredilerinde Damga Vergisi, Resim ve Harçların Bildirimi Nasıl Yapılır?

Damga vergisi ve harç istisnası uygulamak suretiyle işlem yapan şubelerimiz, istisnaya konu işlemin mahiyeti ile alınmayan vergi ve harcın miktarını, vergiye konu kağıdın düzenlenmesini takip eden 30 gün içinde ekte yer alan örneğe uygun bir yazı ile ilgililerin (adına işlem yapılan ihracatçı) bağlı bulunduğu vergi dairesine bildireceklerdir.

İhracat taahhüdünün gerçekleşmediğinin veya teşvik şartlarına uyulmadığının tespiti halinde, durumun tespit tarihini takip eden 30 gün içinde ilgili vergi dairesine bildirimde bulunulacaktır.

Yorum yazın