İhracat Kredilerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nin Bildirimi Nasıl Yapılır?

İhracat Kredilerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nin Bildirimi Nasıl Yapılır?

Bankamızın uygulamış olduğu BSMV istisnası ile ilgili olarak, gerek firmanın, gerekse Bankamız şubesinin bağlı bulunduğu vergi dairesine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Ancak, istisna dolayısıyla alınmayan BSMV’nin mükellefi şubemiz olduğundan gerçekleştirilmeyen ihracat (döviz) taahhüdüne isabet eden BSMV’nin; ihracat taahhüdünün yerine getirilmediğinin tespit edildiği tarihi takip eden ayın 15’ine kadar BSMV Beyannamesi ilgili vergi dairesine verilecek ve (bu sürede vergi ilgili firmadan tahsil edilmese dahi) vergi dairesine yatırılacak, firmadan tahsil edilemeyen BSMV firmanın kredi hesabına borç yazılacaktır.

Yorum yazın