İhracat Kredileri

İhracat Kredileri
İhracat yönelik çalışan firmaların ihracat işlemlerini finanse etmek amacıyla, ihraç konusu malların yurtdışına yüklemesinin yapılmasından önce veya yüklemeden sonra kullandırılan kredilerdir.

İhracat amacıyla kullandırılan krediler vergi, resim, harç istisnasından yararlandırılırlar. Ancak bu kredi karşılığı taahhüt edilen döviz tutarı, ihracat mevzuatında belirtilen süreler içinde sağlanamazsa daha önce uygulanan istisnalar cezai faizleriyle birlikte geri alınır.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın