İhracat işlemlerinden alınacak Faiz ve Komisyonlar nelerdir?

İhracat işlemlerinden alınacak Faiz ve Komisyonlar nelerdir?

1- Faiz:

İhracatlarını serbest döviz ve Bankamız aracılığı ile gerçekleştiren ihracatçı firmaların Türk Lirası ihracat kredilerine; Ticari Pazarlama Daire Başkanlığı’nca belirlenerek ilan edilen faiz oranları üzerinden Hamburg usulüne göre faiz hesaplanır. Kredi hesabının borçlu cari hesap şeklinde işleyişine göre normal TL kredilerindeki gibi faiz tahakkuk ettirilir.

Müşteri aynı ihracat bağlantısı ile ilgili ihracat kredisini belirli devrelerde ve dilimler halinde kullanmışsa, gelen ihracat bedelleri, müşteriden alınacak taahhütnameye dayanılarak ilk dilime mahsup edilecektir.

Normal ticari kredi işlemlerinde olduğu gibi ihracat kredisi işlemlerinde de eksik devrelere ilişkin reeskont işlemleri ve faiz tahakkukları aynı yöntemle yapılacaktır.

2- Komisyon:

İhracat işlemlerinden alınacak komisyonlar muhabirden ve ihracatçıdan olmak üzere iki ana başlık altında toplanabilir:

a- Muhabirden alınabilecek komisyonlar;

Dış İşlemler Operasyonları Daire Başkanlığı’nca yayımlanan Dış Ticaret İşlemlerine ilişkin mevzuatın İhracat işlemleriyle ilgili II. Bölümünün ekinde yer alan komisyonlardan oluşmakta olup, bu konuda ilgili bölümde belirtilen esaslar dahilinde işlemde bulunulacaktır.

b- İhracatçıdan alınabilecek komisyonlar;

Bankamız ihracat komisyonları ve masraflarının (muhabir yerine) alıcıya ait olması durumunda yukarıdaki komisyonlar da ihracatçıdan alınır.

İhracat bedellerinin ödenmesi sırasında, ihracatçılardan vesaik tutarı üzerinden Bankamız ile müşteri arasında serbestçe belirlenen oranda hizmet komisyonu alınacaktır.

Yorum yazın