Hesaptan Hesaba Nakil ve Üçüncü Kişi Hesabına Havale

Hesaptan Hesaba Nakil ve Üçüncü Kişi Hesabına Havale

Hesaptan hesaba nakil operasyonu, çek ile yapılan ödemeler gibi, kayıtlar üzerinde cereyan etmektedir. Bu operasyon da, cari hesap sahibinin yazılı emri üzerine banka tarafından yapılır. Çek, bir meblağın lehdara veya onun emrine ödenmesi gerektiren bir talimattır. Hesaptan hesaba nakilde ise, yazılı emir ödemenin yapılacağı kişiye değil, bankaya verilir. Banka, söz konusu meblağı ödeme emri verenin hesabından indirerek bildirilen kimsenin hesabına geçirtir.
Ödemeyi yapan ile lehdarın hesapları aynı bankanın şubelerinde ise, operasyon derhal ve masrafsız olarak gerçekleştirilir. Bir hesaptan indirilen meblağ bir başka hesaba yazılır. Bankadan bir likidite çıkmış olmaz.
Keşideci ile lehdarın hesapları ayrı mali kurumlarda bulunuyorsa, operasyon iki kademede cereyan eder. Keşidecinin bankası, ödemeyi yapan müşteri hesabından indirdiği meblağı lehdarın hesabını tuttuğu mali kurum mevduatına kaydeder ve yaptığı işlemi bildirir. Lehdarın bankası, havale geldiğinde, müşterinin hesabına geçirir. Hesaptan hesaba nakil de, satınalma efektif kullanmaksızın dolaşımını sağlayan bir kredi aletidir.

Yorum yazın