Hazine Bonoları nedir – Hazine Bonoları faiz oranları

Hazine Bonoları

Hazine bonosu, vade tarihinde alacaklıya ödenecek borçtur. Borçlu devlettir. Merkez bankası ve diğer mali kurumlar, şirketler veya özel kişiler alacaklı durumda olabilir.
Hazine bonoları, devletin dalgalı borçladır. Hazine bonolarının dolaşım hacmi, giderek genişlemektedir. Ticaret bankalarının aktiflerinde genellikle büyük plasman kalemleri arasında hazine bonoları da yer almaktadır.1950’lerin başlangıcında, Londra kliring bankalarının toplam plasmanlarında hazine bonolarının payı % 24 idi. 30 Haziran 1967’de, Amerikan Ticaret Bankalarının ticaret ve sanayiye açtıkları krediler 84 milyar 539 milyon lira veya bilanço toplamının % 22.6’sı iken, hazineye ve mahalli idarelere ait bono ve tahviller 101 milyar 106 milyon dolar veya aktif toplamının % 27 si idi.
Hazine bonolarının iki türü vardır:
a) Birincisi senetli bonolar veya formüllü bonolardır. Nominal değerleri üzerine yazılı küpürleridir.
b) İkinci tür, cari hesap bonolarıdır.

Yorum yazın