GÜVENCESİ AÇISINDAN KREDİLER

GÜVENCESİ AÇISINDAN KREDİLER
Güvencesi açısından krediler; güvenceli ve güvencesiz krediler olarak ikiye ayrılır.
• Güvencesiz krediler: Tek imza karşılığında açılan kredilerdir. Yani, kredi alanın atacağı bir imza kredinin sağlanmasına yeterli olmakta, banka başkaca bir güvenceye gerek duymamaktadır. Kredinin tek güvencesi kredi müşterisinin kişiliğidir.
• Güvenceli krediler: Şahsi güvenceli krediler, birden fazla kişinin imzalan karşılığında açılan kredilerdir. Kefalet karşılığı açılan kredi, senet karşılığı kredi, çift imzalı teminat mektubu kredisi bu tür kredilere örnektir.
Maddi güvenceli krediler, krediye güvence olarak maddi bir varlığın karşılık tutulması suretiyle kullandırılan kredilerdir. Emtia karşılığı krediler, esham ve tahvilat karşılığı krediler, ipotek karşılığı krediler gibi.

Yorum yazın