Günlük kredi – Günlük kredi faizi hesaplama

Günlük kredi

“Call money” istendiği anda geri ödenmesi gereken bir kredidir. Bu tür krediyi, mali aracılar karşılıklı olarak açarlar. Faiz haddi düşüktür.
Günlük kredi senet karşılığında veya senetsiz açılabilir. Günlük kredi senedine call band denilmektedir. İngilizce’de call band ve calable band aynı şey değildir. Callable band, dolaşıma çıkarıldıktan belirli bir süre sonra ödenmesi her an talep edilebilen bir tahvildir.
Bankalar, geçici likidite, açıklarını günlük kredilerle karşılarlar. Gelen likiditeyi de, bir veya iki gün için olsa da, bir müşteriye kredi açıncaya veya bir plasman yapıncaya kadar hareketsiz tutmazlar. Günlük kredilere kullanırlar. Daha yüksek gelirli bir fon kullanımı fırsatıyla karşılaşınca, günlük kredileri derhal geri tahsil ederler.

Yorum yazın