Gün İçi Kredi Nedir?

Gün İçi Kredi Nedir?

Gerek re’sen, gerekse otorize olarak kredi tahsis edilmiş, moralitesi ve Bankamızla ilişkileri iyi olan kredi müşterilerine hızlı hizmet verebilmek amacıyla mevcut kredi limitleri içinde “Gün İçi Kredi” kullandırılabilecektir.

“Gün İçi Kredi” müşterinin gün içindeki çok kısa süreli nakit, provizyon açığı ve/veya havale gibi ihtiyacının karşılanması amacıyla kullandırılacaktır.

Gün İçi Kredi Kullandırımında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Bu kredilerin kullandırılabilmesi için müşterinin serbest kredi limitinin kullanılacak gün içi krediyi karşılamasına ve kredi sözleşmesi ile kredi açılmasında öngörülen güvencelerin alınmış olmasına dikkat edilecektir.

Gün İçi Kredi işlemlerinde firmadan yazılı talep alınacak, alınan talep yazısında kredinin gün sonunda kapatılamaması halinde normal kredilerinden blokesinin yapılmasının ve normal ticari kredi faiz oranına tabi tutulmasının peşinen kabul edildiği kabul ve taahhüt ettirilecektir.

Gün içi krediler müşteriye sürekli kullandırılmayacak, bu uygulamanın müşterinin ani kredi ihtiyacının karşılanmasına yönelik olduğu unutulmayacaktır. Gün içi kredilerin grup
hareketine ve nakit çıkışına neden olmayacak şekilde EFT, havale, mahsuben ödenmesine gayret edilecektir.

Gün İçi Kredilerin riski en geç gün sonunda muhakkak kapatılacaktır. Gün sonunda kapatılamayan krediler normal ticari kredi gibi işleme tabi tutulacak ve normal ticari kredi hesabına borç verilecektir.

Gün İçi Krediler “1181100-Kısa Vadeli Teminatlı Diğer Krediler- Diğer Müşteriler- Özel- Nakit Yönetimi Kredisi” hesabında ve ayrı bir föyde izlenecektir. Gün sonunda faiz, BSMV ve KKDF tahakkuk ettirilerek varsa masraflarla birlikte alacağın tamamı tahsil edilecek, tahsil edilemediği takdirde gün sonunda tamamı bu hesaptan çıkarılarak müşterinin normal ticari kredi hesabına aktarılacaktır. Bu kredilere ilişkin faizler “514119-Kısa Vadeli Diğer Kredilerden Alınan Faizler-Diğer “ hesabında izlenecektir.

Yorum yazın