Gelir Vergisi Stopajı

Gelir Vergisi Stopajı

Bankaların her vergi yükümlüsü gibi bazı gelirleri üzerinden kaynakta kesinti yoluyla vergileme yapılmaktadır. Kesinti yoluyla bankaların gelirleri üzerinden KV’ ye mahsup edilmek üzere tahsil edilen bu vergiler bankalar için mali yük oluşturmaktadır.

Bankaların Stopaj Yükümlülüğü: Bankalar diğer vergi mükelleflerinin kendileri aracılığıyla elde etmiş oldukları gelirler nedeniyle vergi sorumluluğu taşımaktadırlar. Vergi sorumluluğu nedeniyle bankalar tarafından kaynakta kesinti yoluyla tahsil edilen bu vergiler, vergi dairesine ödenmektedir.

Serbest Meslek Mensuplarına yapılan ödemeler: Bankalarca serbest meslek mensuplarına yapılan ödemeler için serbest meslek türüne bağlı olarak % 15 veya % 20 oranlarında gelir vergisi tevkifatı uygulanır. Kesinti yoluyla tahsil edilen vergiler muhtasar beyanname ile kesintiyi izleyen ayın 20. günü bağlı bulunan vergi dairesine ödenir.

GVK. 42. m. kapsamına giren işler dolayısıyla yapılan ödemeler: Bankalarca birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleriyle uğraşanlara (kurumlar dahil) yapılan ödemeler üzerinden % 5 oranında gelir vergisi tevkifatı uygulanır. Kesinti yoluyla tahsil edilen vergiler muhtasar beyanname ile kesintiyi izleyen ayın 20. günü bağlı bulunan vergi dairesine ödenir.

Mal ve hakların kiralanması karşılığında yapılan ödemeler: Bankalarca mal ve hakların kiralanması karşılığı gelir elde edenlere (GVK m.94’te tanımlananlar) yapılan ödemeler üzerinden GVK m.94 uyarınca % 20 oranında gelir vergisi tevkifatı uygulanır. Kesinti yoluyla tahsil edilen vergiler muhtasar beyanname ile kesintiyi izleyen ayın 20. günü bağlı bulunan vergi dairesine ödenir
Ücretler: Bankalarca hizmet erbabına yapılan ödemeler üzerinden GVK m. 103 ile belirlenen tarife uyarınca gelir vergisi tevkifatı yapılır. Kesinti yoluyla tahsil edilen vergiler muhtasar beyanname ile kesintiyi izleyen ayın 20. günü bağlı bulunan vergi dairesine ödenir. Bankalarca işgörenlere yapılan ücret ödemelerinde uygulanacak gelir vergisi stopajı hakkındaki detaylı bilgi raporumuzun “B”bölümünde (İşveren olarak Bankaların Mali Yük ve Yükümlülükleri) yer almaktadır.

Mevduat Faizleri Repo Gelirleri: Bankalar müşterileri tarafından elde edilen repo gelirleri ve mevduat faiz gelirleri nedeniyle gelir vergisi tevkifatı yaparlar. Kesinti yoluyla tahsil edilen vergiler muhtasar beyanname ile kesintiyi izleyen ayın 20. günü bağlı bulunan vergi dairesine ödenir.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın