Gayrinakdi İthalat Akreditif Kredisi

Gayrinakdi İthalat Akreditif Kredisi
Gayrinakdi İthalat Akreditif Kredisi işlemlerinde başlangıçta mal bedelinin firmadan tahsil edilmesi söz konusu olmamakta, Bankamızın vermiş olduğu akreditif talimatı çerçevesinde muhabir banka nezdindeki hesaplarımızın borçlandırılması beklenmektedir. Akreditif açılmadan önce akreditif bedeli kadar ithalatçı lehine “Gayrinakdi İthalat Akreditif Kredisi” açılması gerekmektedir.
Açılan akreditif; Akreditif Açtırma Talimat Mektubu, MTO’nun 500 sayılı broşürü ve Bankamız mevzuatı uyarınca incelenecek, ithalat akreditif dosyası açılacak, dosya akreditife verilen referans numarası ile izlenecek ve aynı referans numarası altında kredi Şubesinde de dosya açılacaktır.
Kambiyo Yetkili Şubece, akreditifin açıldığı hususu kredi şubesine de bildirilerek, akreditifin nazım hesaplara alınması sağlanacaktır.
Bedeli nakden bloke edilmek suretiyle açılan akreditiflerde kur artışlarının önlenmesi amacıyla açılış sırasında döviz satışı yapılarak kur fikse edilebilir. Gayrinakdi İthalat Akreditif Kredisine dayalı olarak açılan akreditiflerde, akreditif bedelinin muhabire ödeneceği tarihte döviz satışı yapılır.
Kredili olarak açılan akreditiflerde yükleme vesaiki ile CIF,CIP’e ilişkin ithalatta sigorta poliçesi Bankamız emrine düzenlenecektir.
İthalat akreditif kredisi işlemlerine ilişkin açılan akreditiflerde, ithalat bedelinin muhabir bankaya ödenmesinden 1 gün önce Bankamıza yatırılması esas olmakla birlikte, firma verimliliği dikkate alınarak muhabir bankaya ödendiği gün Bankamıza yatırılması hususunda şubelerimiz yetkilidir.
Akreditif tutarı tahsil edilmedikçe ithalat vesaiki müşteriye teslim edilmez. Tahsilatı müteakip Bankamız emrine düzenlenmiş olan yükleme evrakı ciro edilerek vesaik teslimatı yapılır.
İthalat Akreditiflerinden Bankamız döviz satış kuru üzerinden açılış komisyonu, ayrıca vade uzatımı yapıldığında temdit komisyonu alınacaktır.

Yorum yazın