Gayrimenkul İpoteği İle İlgili Olarak Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Gayrimenkul İpoteği İle İlgili Olarak Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

İpotek halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacağı güvence altına almak için taşınmaz mal üzerine kurulan rehin işlemidir. İpoteğe konu olacak taşınmazın borçlunun mülkiyetinde bulunması gerekmez. Üçüncü şahısların taşınmaz malları üzerine de ipotek tesis ettirilebilir.

Ancak, ticaret şirketlerinin üçüncü şahısların borcu için ipotek verebilmeleri için ana sözleşmelerinde bu konuda açık hüküm bulunması şarttır.

İpotek alacağın asıl borçludan alınamaması halinde alacaklıya taşınmazın satılması yoluyla satış bedelinden alacağını tahsil olanağı verir.

Medeni Kanun’un 862. maddesine göre taşınmaz rehni, mütemmim cüzleri ve teferruatı da kapsamaktadır.

Yorum yazın