Gayri nakdi Krediler

Gayri nakdi Krediler
Bir işin yapılmasını, bir malın teslimini veya bir borcun ödenmesini taahhüt eden kimselerin bu taahhütlerini kararlaştırılan koşullara uygun olarak yerine getireceklerini veya borçlandıkları paraları vadelerinde ödeyeceklerini temin etmek üzere bankaca karşı tarafa hitaben taahhütte bulunulması, kefil olunması tarzında kullandırılan krediler gayri nakdi kredi olarak tanımlanmaktadır. Bu tür kredilerde ödünç para verilmesi, yani bankalardan nakit çıkışı söz konusu olmayıp bir garanti verilmesi (borcun ödenmemesi halinde tazmin edilme taahhüdü) durumu vardır.Gayrinakdi kredilerde bankanın randımanı bu tür işlemler karşılığında aldığı komisyondur. Ödünç para verilmesi söz konusu olmadığı için gayrinakdi kredilere faiz yürütülemez. Bu kredilere örnek olarak teminat mektubu kredisi, harici garanti kredisi, kefalet kredisi verilebilir.

Yorum yazın