Fon Payı

Fon Payı

a. Tanımı; Gelir ve Kurumlar Vergilerinin üzerinden %10 oranında ödenen fon payı.
b. Fon Ödemelerinin Matrahı, Dönemi ve Oranı; yıllık münferit ve özel gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri veren bankalar, beyannamelerde hesaplayacakları %10 fon payını, ilgili gelir veya kurumlar vergilerinin ödeme süreleri içinde öderler.
c. Fon Ödemeleri; beyannameye dahil kazanç ve iratlar üzerinden daha önce tevkif suretiyle alınan fon payı, beyanname üzerinden hesaplanan fon payına mahsup edilir. Bankalarca ödenen fon payı, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider yazılamaz, gelir ve kurumlar vergilerine mahsup edilemez.

Etiketler:

Yorum yazın