Firmalarda Unvan Değişikliği Olması Durumunda Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Firmalarda Unvan Değişikliği Olması Durumunda Yapılacak İşlemler Nelerdir?
Gerçek veya tüzel kişi kredili müşterilerimizin sadece unvanları değiştiğinde, yeni unvanlı gerçek veya tüzel kişilerle yeniden sözleşme yapılmasına gerek yoktur.
Ancak, mevcut sözleşme, taahhütname ve benzeri belgelerin, yeni unvanlı firmaya kullandırılacak kredilerde de geçerli olabilmesi için aşağıdaki hususların yerine getirilmesi gerekir.
– Unvanı değişen gerçek veya tüzel kişiden bu konuda bir ihbar mektubu alınmalıdır.
– Unvan değişikliğinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi temin edilerek firmanın dosyasına konulmalıdır.
– Unvan değiştiren firma ile Bankamız arasında, unvan değişikliğinden önce düzenlenmiş olan sözleşme, taahhütname, kontrgaranti ve diğer belgelere, yeni unvanlı kaşe altına, firmayı temsil ve borç altına sokacak yetkililerin imzaları alınmalıdır.
– Unvanı değişen firmanın sözleşme ve kontrgarantilerinde müşterek borçlu ve müteselsil kefil imzaları bulunan kefil veya kefillerden de, kefaletlerinin yeni unvanlı firma içinde geçerli olduğuna ilişkin olarak mevcut belgelere imzaları alınmalıdır.
– Unvan değişikliğinden önce firmanın borçlarının teminatı olarak, herhangi bir ipotek mevcut ise, bu ipoteğin unvanı değişen yeni unvanlı firmanın borçlarının teminatını da teşkil ettiği hususunda, ipotek akit tablosuna tapuca kayıt konulması sağlanmalıdır.

Yorum yazın