Finansman (Hatır) Senedi Nedir?

Finansman (Hatır) Senedi Nedir?
Alacaklı ile borçlu arasında gerçek bir ticari ilişkiden doğmayan, kredi sağlamak için borçlunun kendi arzusuyla lehdar emrine verdiği senettir.

Yorum yazın