Finansal servis paketi

2.5 Finansal servis paketi

Finansal servis pazarının özelliği:Pazar öğeleri durumundaki bankaların finansal servis demet bütünü denebilecek bir çerçevede bankacılığın geleneksel işlemleri dışındaki önemli iş alanlarına el atma denemeleri biçiminde ortaya çıkmaktadır. Bankaların kredi atma kartlarındaki yayılışları ve batı dünyası bankacılığına yerleşmiş bulunan yapı tasarruf işlemleri ve taşınmaz mala dönük işlemler ile sigortacılık dalına el atma ihtiyaçları bu çerçevenin örnekleridir.

Finansal servis bütünü görüşü, tamamlayıcı istem alanlarıyla ilişki kurar ve böylece bir hizmet ürünün satışı daha başka ürünlerin satışını gündeme getirir. Bireysel kredi ile araba alımının finansmanı, bir tüketim kredisi ya da Leasing kanalıyla gerçekleşir. Rizikoyu güvene alma ihtiyacı ,işi araba sigortasına götürür ve oradan da söz gelişi hesabının ödenme aracı olarak kredi kartı satışına geçilir. Böylelikle finansal servis bütünü çözümü ,yeni müşterilere ulaşma, dolayısıyla yeni kâr alanları açma imkânları sağlar.

Batı Bankacığıyla yapı tasarrufu ve sigorta sözleşmeleri satışı yanında bankalar ,gittikçe artan oranda taşınmaz mal hizmetlerine yönelmektedirler: Taşınmaz mal servisleri arasında bankalar bazen da özel iştirakleri kanalıyla doğrudan

 Taşımaz mal komisyonculuğuna,
 Taşınmaz alım danışmanlığına (özellikle vergi ve devlet destek avantajlarını açıklanması bakımından),
 Bunların finansmanına
 Riskin sigortalama yoluyla azaltılması işlemlerine,
 (belirli taşıma ortaklarıyla işbirliği içinde) ev taşıma servislerine de yönelebilmektedir.

Bankacılık marketing’ inin temel görevleri,pazara yeni ürünler bulunması ya varolanların çeşitlendirilmesi doğrultusunda olmaktadır. Bankaların böylece hizmet sunu paleti genişlemekte ve herkes için bir şeylerin bulunabileceği bir çeşitlenmeden kaynaklanmaktadır.

Finansal hizmet sektöründe batı dünyası bankacılığında görülen radikal değişimler,kuşkusuz Türk bankacılığını da etkisi altında bırakmaktadır. Bu bakımdan Türkiye’de de bankacılık son zamanlarda köklü değişiklikler geçirmektedir. Tasarrufçu artık çok daha bilinçlidir ve yüksek gelir olanaklarının karşılaştırmasını yapmaktadır. Kurumsal yatırımcılar ve banklar geleneksel alanlarıyla yetinmemekte,hizmet demetini olabildiğince yaymak ve kendi çatıları altına sığdırma çabalarına girmektedir.

Şekil 3

Böylelikle bankalar,tüketicideki bilinçlenme ve değişmelere,teknolojik, ivedi yeni çözümler bulan yeni rakiplere karşı yenileşme ve kâr marjlarında belirli sınır daralmasına göze alma zorunluluklarıyla karşı karşıya kalmaktadır.

Yorum yazın