Finansal faaliyet izin belgesi harçları

Finansal faaliyet izin belgesi harçları

 Türkiye’de kurulmuş ve kurulacak bankalar ile yabancı bankaların Türkiye’de açtıkları ve açacakları Merkez Şubelerine ilişkin izin belgeleri (Her yıl için 41,721,950,000.- TL.)

 Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulacak bankalar ve açılacak yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (Her banka ve şube için 41,721,950,000.- TL.)

 Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için 8,344,340,000.- TL.)

Yorum yazın