Faiz Kuponlarının Tahsili Nasıl Yapılır?

Faiz Kuponlarının Tahsili Nasıl Yapılır?

Bankamız lehine rehinli Hazine Bonosu ve Devlet Tahvilleri faiz kuponlu ise faiz kuponları vadelerinde Bankamızca tahsil edilerek ilgili müşterinin borcuna mahsup edilecektir.

Yorum yazın