Faiz, Komisyon, BSMV, KKDF ve Diğer Masrafların Tahsili Nasıl Yapılır?

Faiz, Komisyon, BSMV, KKDF ve Diğer Masrafların Tahsili Nasıl Yapılır?

Faiz, komisyon, masraf ve diğer yasal kesintilerin tahakkuk ve tahsili konularında mevzuatımızda belirtilen esaslara göre işlem yapılacaktır.

Hazine Bonosu ve Devlet Tahvilinin rehni halinde, nominal değerleri üzerinden, hesabın açılışı sırasında bir defaya mahsus % 1 (yüzde bir) oranında muhafaza ücreti alınacaktır. Saklama makbuzu için muhafaza ücreti alınmayacaktır.

Ayrıca, bono ve tahvillerin tahsil edilen faiz kupon bedeli üzerinden %07,5 (binde yedi buçuk) oranında Kupon Tahsil Komisyonu ve BSMV’si alınacaktır.

Yorum yazın