Eximbank Kaynaklı Krediler Hangileridir?

Eximbank Kaynaklı Krediler Hangileridir?
T. Eximbank kaynaklı krediler;
– Sevk Öncesi Türk Lirası İhracat Kredisi (SÖİK-TL)
– Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi (SÖİK-DVZ)
olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.
Bankamızca aracılık edilecek olan söz konusu krediler; ihracatçıların uluslararası piyasalardaki rekabet güçlerini artırabilmek, ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlamak ve bu tür kredilerin yanında diğer Bankacılık işlemlerine de aracılık edilerek gelirlerimizi artırmak amacıyla Kullandırılmaktadır.

Eximbank Kaynaklı Kredilerle İlgili Olarak Bankamız Mevzuatına Göre Belirlenen Temel Hususlar Nelerdir?
Bankamız mevzuatına göre yapılması gereken hususlar aşağıda açıklanmıştır.
1- Şubelerimizce Sevk Öncesi İhracat Kredisi (TL/DVZ) kullandırılabilmesi için firmaların onaylı nakdi (TL/DVZ) kredi limitlerinin bulunması gerekmektedir.
Müşterilerimiz adına onaylı TL nakdi kredi (BCH, SKA v.b.) limiti bulunması halinde Sevk Öncesi TL İhracat Kredisi kullandırılması için ayrıca onay alınmasına gerek bulunmamaktadır.
Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi kullandırılabilmesi için ise firma adına onaylı YP cinsinden nakdi döviz kredisi bulunması yeterli olacaktır.
2- Sevk Öncesi İhracat Kredileri, Şubelerimizin kredi açma limitleri dahilinde resen kullandırılabilecek, ancak söz konusu kredilere ilişkin olarak Bölge Başkanlıkları/Kurumsal Şubelerimizce Ticari Pazarlama Daire Başkanlığı’ndan limit onayı talep edilecektir.
3- Ticari Pazarlama Daire Başkanlığı’nın limit uygunluğu ile ilgili yazısını alan Şubelerimiz kredi tahsisi için Merkez/Ankara Şubesi’ne müracaat edeceklerdir.
Merkez Şubemiz ise başvuru evrakını Türk Eximbank’a iletecek, kredi tesisi gerçekleştiğinde ilgili Şubelere kredi tutarını firmalara ödenmek üzere havale edecektir.
4- Bankamızca Sevk Öncesi İhracat Kredisi işlemlerinde muhatap şube olarak Merkez Şubesi belirlenmiş olup, kredi kullandırılacak firmalardan mevzuatımız uyarınca ihracat kredisi açılmasına ilişkin olarak alınan belgelere ilaveten örneği “T. Eximbank Sevk Öncesi İhracat Kredileri Uygulama Esasları” ekinde yer alan belgeler, döviz kredileri için ise, kredi talep formlarının asılları da Şubelerimizce Merkez Şubemize iletilecektir.
5- T. Eximbank kaynaklı kredi kullandırılan müşterilerin, krediye konu döviz taahhütlerinin Bankamızdan geçirilmesine çalışılacaktır.
6- Bankamız, firmanın krediyi geri ödeyip ödemediğine bakmaksızın krediyi vadesinde kapatmayı peşinen kabul ettiğinden, kredi vadesinde kapatılmazsa Bankamız kaynağına dönüşecektir. Bu nedenle Şubelerimiz kullandırdıkları kredilerin vadesinde ödenmesi için gereken önlemleri alacaklardır.
7- Geri ödeme, ek yükleme izni ve taahhüt kapama ile ilgili tüm işlemler şubelerce doğrudan Merkez Şubemize iletilecektir.
8- Söz konusu krediler, Şubelerimize sektörler bazında tahsis edilen Nakdi TL/YP Plasmanlardan düşülmeyecek ve kredi bakiyesi plasman olarak kabul edilecektir.

Sevk Öncesi İhracat Kredilerinin yanı sıra T. Eximbank’ın Diğer Kredi Uygulamaları Nelerdir?
– Orta Vadeli Ticaretin Finansmanı Fonu Kapsamındaki İhracat Finansman Kredisi,
– Orta Vadeli Ticaretin Finansman Fonu Kredisi,
– Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi,
– Turizm Pazarlama Kredisi,
– İhracata Yönelik İthalat Finansman Kredisi,
– Gemi İnşa ve İhracına Yönelik Teminat Mektubu Kredisi,
– Kısa Vadeli İhracat Alacakları İskonto Kredisi,
– Sevk Öncesi Reeskont Kredisi,
– Dış Ticaret Şirketleri Kısa Vadeli İhracat Kredisi,
– Performans Kredisi (TL/DÖVİZ),
uygulamaları da bulunmakta olup, söz konusu krediler Eximbank tarafından diğer bankalarca bankaları lehine düzenlenen teminat mektupları karşılığında doğrudan firmalara kullandırılmaktadır.

Yorum yazın