ENFORMASYON SERVİSLERİ

ENFORMASYON SERVİSLERİ

Değişen dünya koşulları, globalleşme beraberinde koşullara ayak uydurma, adaptasyon yeni teknolojiler kavramlarını da getirdi. Güçlü olanın zayıfı ezdiği; birey olsun, firma olsun, devlet olsun hem mikro bazda hem makro bazda herkesin ayakta durma çabasında olduğu açık. Bu yarışta ayakta kalanların başında gelenler ise, bilgiye zamanında erişebilenler, bilgiyi doğru işleyip verimli kullanabilenlerdir. İşte bu sebepledir ki günümüzde bilgi ve bilgi sistemlerinin önemi artmıştır.

Özellikle finansal alanda faaliyet gösteren firmalar için bilgiye erişimin zamanı ve doğruluğu hayati önem taşımaktadır. Elde edilen bilginin işlenip firma bazında dağılımının sağlanması ve yeni bilgiye göre işlemlerin gerçekleşmesi zaman alacağından bu verilerin işlenip firmalara uyarlanmış halde alınması tercih edilmektedir. Bu noktada da karşımıza “Enformasyon Servisleri” çıkar. Enformasyon servisleriyle bilginin yoğunluğu, kalitesi ve miktarı armış firmaların, bireylerin ve devletlerin işi büyük ölçüde kolaylaşmıştır.

Enformasyon servislerinin kuruluş amaçlarına baktığımızda; menkul kıymet işlemlerinin ekonomik açıdan etkin bir şekilde yürütülmesini, broker ve dealer arasında, borsalar arasında ve borsa dışı piyasalar arasında dürüst rekabetin sağlanmasını, broker, dealer ve yatırımcıların kotasyon ve işlem bilgilerine ulaşabilmesini , aracı kuruluşların yatırımcı emirlerini en iyi piyasada gerçekleştirmelerini, kamu yararı ve yatırımcı korumasının sağlanmasına, düzenli ve dürüst piyasalar oluşturulmasını sağladığını görürüz.

10. Başlıca Enformasyon Servisleri
1. Reuters
2. Finnet
3. Euronet
4. Info- Trace

10.1 REUTERS

1851 yılında Londra’ da kurulmuştur. Dünyanın en büyük uluslar arası haber ve televizyon ajansıdır. 150 ülkede, 2,498 başyazı personeli, gazeteciler, fotoğrafçılar ve kamera operatörleri ile 198 büroda hizmet vermektedir.

Reuters dünya medyasına, mali kuruluşlara, iş yerlerine ve münferit kişilere küresel bazda haber, mali bilgi ve teknolojik çözümler sağlayan bir liderdir. Reuters’ in gücü, dünyanın her yerinde bulunan müşterilerine içerik, teknoloji ve bağlanabilirlik bilişiminden oluşan bir paket sunmadaki kendine özgü yeteneğidir. Firma; sürekli yenilik, sürat, doğruluk, bütünlük ve tarafsızlık üzerine kurulmuştur.

Dünya üzerinde sayıları 511.000’i aşan piyasa uzmanı, Reuters’in hizmetlerini kullanmaktadır. Reuters, küresel mali piyasalara ve haber medyasına en geniş kapsamlı global çözümleri ve teknolojileri sağlar. Bunlar: gerçek-zamanlı mali verileri; işlem kapasitelerini; çözümlemeli risk ve ticaret yönetim araçlarını; Lipper’den gelen toplu/müşterek yatırım verilerini; ve tarihi veri tabanlarını içermektedir. Şirket, medya kuruluşlarına ve yüzlerce Web sitesine metin, grafik, video ve resim halinde haber sağlamaktadır.

Reuters, mali bilgileri ve haberleri iletmek için Internet ve diğer IP teknolojilerini geniş bir yelpazede kullanmakta ve müşterilerinin, kendi perakende müşterilerine sağlamaları için teknoloji ve web portalı altyapısı sunmaktadır.

Müşteri Dağılımı:
Reuters dört tip ana müşteri dağılımına sahiptir:

1.Asset Management (Malvarlığı Yönetimi), emekli aylığı, karşılıklı sigorta gibi müşterek fonlar ve yüksek karlı servet yönetimi ile meşgul olan profesyonellere hizmet vermektedir. Reuters, güçlü bir müşteri tabanına ve büyüyecek yeni paketlenmiş tekliflere ve entegrasyon servisleri ile yakın geçmişte satın alınan Brigde malvarlığına ve Lipper’den içeriğini aldığı uluslar arası varlığa sahiptir.

2.Investment Banking and Brokerage (Yatırım Bankacılığı ve Komisyonculuk), yatırım bankalarına, komisyonculara, risk sermayesi şirketlerine ve benzer iş kollarına hizmet vermektedir. Bu bölüm, benzer biçimde öz sermayelerin ana bölgelerini, sabit gelir ticaretini, araştırma ve tavsiye niteliğinde kapsayan müşterilerine hizmet vermektedir.

3.Treasury, Reuters’in en geniş bölümü olan Treasury, bankalarda, komisyoncularda, kambiyolarda, şirketleştirilmiş ve kurumsal kambiyo ve para piyasası profesyonellerine hizmet vermektedir. Reuters elektronik iletişim ağları ve elektronik komisyonculuk konularında erişimi sağlayan ilk şirkettir. Yenilikler sürmekte ve Reuters günümüzde bilgi, likidite, işlem, çözüm ve dağıtım gücü sağlamaktadır.

4.Corporates and Media (Şirketler ve Medya), medyaya ve şirket müşterilerine hizmet vermektedir. Şirketin geleneksel merkezi olan Reuters Media, medyadaki toptan satışta ve sendikacılık piyasasında hakim bir pazar hissesine sahiptir. Reuters, müşteri bazında şirket bilgilerini, Towers and Yankee gibi, dikey olarak sıralanmış bilgi işleri vasıtasıyla geliştirmektedir.

Reuters, ön, orta ve arka ofisleri ve ötesi ile dış karşı iştirakçileri daha verimli kılmak üzere, mali kuruluşların işlerinin gelişmesine yardımcı olmak için teknolojik gelişmeleri ve endüstriyel know-how’ı kullanmaktadır. Bir örnek vermek gerekirse, Reuters, verimliliği, sadeliği ve likiditeyi arttırarak, fiyat bildirmeden işleme ve tasfiye/hesap görmeye kadar ticaret sürecini sadeleştirmeye odaklanmıştır. Reuters aynı zamanda, mali kuruluşların risk yönetiminde, ve düzenlemesinde yardımcı olmaktadır. Ve rekabet sınırlarında kazanç elde etmeye yardımcı olmakta ve birleşik yaklaşımın öneminin altını çizmektedir. Şirket,kendi ürünlerinin geliştirilmesini desteklemek amacı ile danışmanlık hizmetleri vermeyi sürdürmektedir. Şirketin yaratıcı teknolojik çözümlerinde, endüstriyel standartlar ve açık teknoloji temel alınmıştır ve bu, müşterilerin kendi masraflarını aşağı çekmelerine, yatırımın geri dönüşünü geliştirmeye ve IT yatırımlarının daha başarılı olmasına olanak tanımaktadır.

Reuters Türkiye’ye uluslararası elektronik ortamda bilgi dağıtım yapan ilk şirkettir. Türkiye’de mali alanda gerçekleşen reformlar ve para ve hisse piyasalarının gelişmesine paralel olarak Reuters 1982 yılında Türkiye’de elektronik ortamda finansal bilgi dağıtımı hizmeti vermeye başladı. Türkiye’de özellikle finans sektöründe yaygın olarak kullanılan “reuters terminalleri” aracılığıyla dünyanın en büyük özel haberleşme ağı üzerinden yerel ve uluslararası verilere , haber ve grafiklere gerçek zamanlı olarak ulaşılabiliyor. Şu anda Türkiye’de 5000’e yakın kullanıcısı bulunan Reuters 80 li yıllarda Türkiye’de mali ve hisse senedi piyasalarının kuruluşu sırasında mali bilgilerin Türkiye içinde ve dışında dağıtımında üstlendiği rolle bu piyasaların gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur.

1980 yılında finansal piyasaları geliştirmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Türk bankaları ile başlayan çalışmalar, İMKB’nin kuruluşu ile hisse senedi ve tahvil piyasalarını da içerek devam etmiştir. Reuters’in faaliyetlerinin temelini oluşturan habercilik alanında ise yazılı haberlerin yanı sıra bugün fotoğraf,televizyon haber filmleri, haber grafikleri de verilen hizmetler arasında. Dünya yüzeyine yayılmış yaklaşık 2000 muhabir, foto muhabiri ve kameramanla dünyanın en büyük haber toplama ve dağıtım güçlerinin birisi olma özelliğini sürdürüyor.

Reuters’ in Ürünleri

 Menkul Değer Aracılığı ve Satışı

Sermaye Piyasaları’nın faaliyetleri arasında tüm finansal enstrümanları ( döviz, para piyasaları, sabit getirili menkul değerler, hisse senetleri vb) kapsayan piyasa yapıcılığı, bu enstrümanlara ait alış-satış emirlerinin gerçekleştirilmesi ve yönetimi yer alıyor.

Reuters, trader ve analistleri desteklemek üzere kişiselleştirilebilen , haber ve verilere etkin ulaşımı sağlayan analiz ve karar destek ürünleri (tools) sunuyor. Bunların yanında iş dünyasının gelişmesi ve kuruluşlardaki verimliliğin arttırılması için Reuters, bir çok ‘trading’ uygulaması ve kurumsal düzeyde çözüm önerileri getiriyor ve bunları sunduğu anlık ve doğru bilgi, alım-satım emir yönetimi ve risk yönetimi araçları ile destekliyor.

 Kurumsal Finansman

Kurumsal Finansman yatırım bankalarını, girişimcileri (venture capitalist), denetleme şirketlerini, muhasebeciler ve bu kurumlar ile ilişkili araştırmacıları içeriyor. Özellikle teknoloji, Medya ve telekomünikasyon sektörlerindeki birleşmeler tüm dünyada artan rekabet ile kurumsal finansmana yönelik bilgi servislerine ihtiyacı önemli ölçüde arttırıyor.
Reuters ürünleri detaylı ve geniş kapsamlı içerikleri ile araştırma ve analiz olanakları sağlamanın yanı sıra kurumsal düzeydeki çözümleri ile de etkin bilgi akışı ve risk yönetim araçları sunuyor.

 Hazine ve Bankacılık

Bu bölüme dahil birimlerin arasında orta ölçekli ticari ve on-line bankalar, sabit getirili menkul değer ve para piyasası aracıları , büyük ölçekli finansal kuruluşlarda doğrudan müşteri adına işlem yapılan ‘front office’ler ve türev piyasa trader’ları bulunuyor. Döviz ve para piyasalarına bilgi ve işlem yapma imkanı sağlayan bir numaralı veri sağlayıcısı olarak Reuters, bankaların end-to-end, tamamen otomasyona yönelik hazine çözüm taleplerine de benzersiz yazılımları ve uzmanlığı ile cevap veriyor: Otomatik dealing, risk yönetimi, bilgi servisleri, TIBCO teknolojisinin sağladığı entegrasyon araçları ve danışmanlık desteği.

 Bireysel Bankacılık Hizmetleri

Bu sektörde şahıslar adına karar verip portföy yönetimi yapan ve bu kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen kurumlar bulunuyor: Özel bankalar, orta ölçekli yatırım şirketleri, muhasebe şirketleri, Bağımsız Finansal Danışmalar (IFA) ve bireysel yatırımcılar.

 Kurumsal Bankacılık Hizmetleri

Kurumsal hazineler işlemlerinde her geçen gün daha geniş bir ürün yelpazesi kullanmaya başladılar. Örneğin, 1993 ve 1998 yılları arasında kurumsal bankacılık cirosu %19 artış gösterdi ve bu artışın %39’u türev piyasalardan gelmekteydi. Bu sektör ayrıca nakit yönetimi, ödemeler, risk yönetimi ve hedging işlemlerinde de aktif olarak işlem yapıyor. Kurumsal bankacılığın karşılaştığı rekabetçi koşullar İnternet işlemleri ve temel STP dahil olmak üzere, daha geniş çaplı çözümler için bir talep yaratıyor.

 Fon Yönetimi

Fon Yönetimi kavramı en az yatırım şirketleri kadar sağlam, akıllıca bir yapıya ve güçlü bir sermayeye sahip olan yatırım fonları, hedge fonlar, emeklilik fonları ve sigorta şirketleri gibi kurumsal buy-side elemanlarını birleştiriyor. Reuters bu çerçevede fon yöneticilerini, alacakları kararlarda ve yapacakları portföy analizlerinde desteklemek amacıyla yeni ürünler sunuyor. Bu ürünler yöneticilerin kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirebilecekleri, etkin araçlarla geniş bir haber ve veri ağına, detaylı analizlere ulaşmalarını sağlıyor. Yapılan işlerin ve kurum genelindeki etkinliğin geliştirilmesi için Reuters etkin veri aktarımı, alım satım emir yönetimi ve risk yönetimi alanlarında çözümler sağlıyor.

 Emtia ve Enerji

Küresel ekonomide süregelen gelişmeler emtia piyasalarındaki işlem hacimlerinin ve tüketimin artmasına neden oldu. Bu artışın 2001 yılı içinde fiyatlara da yansıması bekleniyor (Dünya Bankası). Emtia bazlı türev piyasalarda işlem yapan kullanıcılar söz konusu mallarla ilgili temel piyasa koşullarını derleyebilmek için en iyi kalitede haber içeriğine, geçmişe yönelik ve anlık verilere ve çok enstrümanlı analizlere ihtiyaç duyuyor. Üreticiler, broker’lar, emtia masaları, son kullanıcılar emtia ve enerji piyasasını kapsayan spekülatif ya da trading amaçlı işlemler yapıyorlar. Reuters emtia ve enerji piyasalarına işlemlerini ve analizlerini destekleyecek ürünler sunuyor.

 Haber ve Medya

Reuters Medya, multimedya ve finans haberlerini ve datalarını, web sitelerine, televizyon kanallarına ve yazılı basına sağlayan dünyanın önde gelen haber ve finansal bilgi kaynağıdır. 154 ülkede, 2000’in üzerinde Reuters muhabiri, fotoğrafçısı ve kameramanının hazırladığı metin, fotoğraf, görüntülü haber ve grafikler, yedi gün yirmi dört saat kesintisiz çalışan haber ağı ile tüm dünyaya ulaştırılır.

Reuters’ de Bilgiye Erişim

Reuters 511,002 in üzerinde kullanıcısı 52,900 müşteri mahalli, 960,00+ hisse, bono ve diğer mali araçlar hakkında elinde tuttuğu verilerle kullanıcılarına bilgi sunar. Reuters’ de 3,000 milyarı aşkın aylık veri noktası ihtiva eden ve sayısı 150 milyonu aşan veri muhafaza edilmektedir. 40,000 şirket hakkında veri madenciliği yapılmaktadır. 244 borsa ve OTC piyasasından mali bilgileri anında elde etmektedir. Bu veriler saniyede 8,000 kez güncellenmektedir. Ayrıca Reuters’ de 5,000’ i aşkın müşteri, fiyatlara, görüşlere, analizlere katkıda bulunmaktadır.
Reuters Abonlik Ücretleri

Reuters kurulum ücreti olarak 75$, çanak anten ücreti için 300$ talep etmektedir. Ayrıca aylık abonelik ücreti 250$ dır.

10.2 EURONET

Euronet 1994’te Macaristan’ da “Bank Access 24” adı altında, Orta ve Doğu Avrupa’ da ilk bağımsız ATM ağı kurucusu olarak işe başlamış ve 25 yıl sonra 60 ülkeye yayılarak bir dünya devi olmayı başarmıştır.

Dünya çapında, elektronik ortamda finansal işlemleri en hızlı sunan enformasyon servisi Euronet’ tir. Euronet’ in en temel özelliği, software (yazılım) ile finansal işlemleri tam anlamıyla entegre etmiş bir sisteme sahip olmasıdır. Şirket Avrupa’ da en geniş ATM ağıyla hizmet vermenin avantajına da sahiptir. Bu ağı Amerika ve Asya Pasifik’e de genişletmek için girişimlerde bulunmaktadır. Euronet, “PAYSPOT” adını verdiği bir sistemle, uzun mesafeli, kablosuz finansal bilgi sunar. Payspot hizmetinin hazırlanıp, müşteriye sunulması firmanın Concord EFC. Inc. ile birleşip 95,300 ATM’ye sahip olmasıyla sağlanmıştır.

Euronet’ in Ürünleri

Euronet Worldwide, kullanıcılarına güvenli finansal bilgi sunmak için ürünler tasarlar, geliştirir ve pazarlar. Veri transferi Euronet’ te mobil cihazlar, internet, telefon, ATM’ ler ve POS’ lar aracılığıyla sağlanır.

Euronet bankacılık alanında da hizmet vermektedir. Bankacılık hizmetlerine baktığımızda, kablosuz bankacılık, Internet bankacılığı, telefon bankacılığı, ATM yönetimi ve borç-kredi sistemleridir. Bunların yanı sıra, Euronet, dışardan üretim (outsourcing), software çözümleri ve elektronik ödeme konusunda da hizmet vermektedir.

10.3 FINNET

Sermaye ve para piyasalarına yönelik, araştırma ve analiz yazılımları gerçekleştiren Finnet (Financial Information News NETwork), kendi ürettiği yazılımların yanı sıra, popüler tüm teknik analiz programları, temel analiz programlarıyla, kurumsal ve bireysel kullanıcıların finansal veri ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

1999’da Internet tabanlı uygulamalar ve ürünler üzerine yapılan yoğun yatırımlar ile ürün platformunu Internet’e taşıyan şirket, ürün ve hizmet kalitesiyle; Türkiye’nin önde gelen medya, finans, Internet servis sağlayıcı kurumlarını müşteri portföyüne dahil etmiştir.

1994’ten beri bağımsız ve tarafsızlığından ödün vermeyen firma, geliştirdiği yazılım teknolojileriyle, esnek ve hızlı çözümler üreterek, sektörde önemli bir yer edinmiştir. Araştırma, ve analiz programlarında sektörde yer alan Finnet’in hedefi, ürün yelpazesini daha da genişleterek, sermaye ve para piyasalarında, bilinçli ve düşünerek yatırım yapan yatırımcı sayısının artmasını sağlayabilecek, bilgi ve analiz platformlarını sektöre kazandırmaktır.

Finnet Ürün ve Servisleri

 Finnet Teknik Analist
Türkiye’ de kullanılan tüm teknik analiz programları arasında en geniş veri kullanımı yeteneğine sahip tek analiz programıdır. Hisse grafiklerini, düşük, yüksek, kapanış ve işlem adedi ve eğer isterseniz kapanış yerine hissenin ağarlıklı ortalama fiyatını, işlem adedi yerine isterseniz işlem hacmini kullanabilme olanağı sağlamaktadır.

 Teknik Analiz Veri Servisi
Tüm teknik analiz programlarına veri aktarımını çok daha kolay kılan bir servistir.İ.M.K.B’ de işlem gören tüm hisse senetleri verilerine, her seans bitiminden 15 dakika sonra ulaşma imkanı sağlar. Ayrıca internet veya modem üzerinden veri aktarımını daha hızlı ve kolay hake getirir.

 İnternet Borsa Bilgi Servisi
Bu servis, Türkiye’ nin en geniş kapsamlı finans portalı Finnet2000, içeriği ile ayrıntılı analiz olanağı sunmaktadır. Borsa şirketlerinin bilanço, teknik haber, takas ve risk analizlerine erişimi kolaylaştırmaktadır. İ.M.K.B’ de hisse senetleri işlem gören şirketler, borsa endeksleri ve piyasayla ilgili ihtiyaç duyulabilecek en geniş kapsamlı bilgiler bu serviste mevcuttur.

 Finnet Haber Analizi
Bu hizmet sayesinde, İ.M.K.B’de hisse sentleri işlem gören şirketlerin, 1987 yılına kadar dayanan haber arşivi en detaylı raporlarla bilgisayar ekranınıza gönderilir. Şirket haberleri istendiği anda, arşiv taramasına gerek kalmadan, konularına, sektörlerine göre inceleme imkanı sağlar. Ayrıca, şirket ve fiyat endeks profilleri, günlük bülten, kelime arama ve önlem alarmlarını aynı anda görüntüleme fırsatı bu servise dahildir.

 Finnet Mali Analiz
Borsada riskini azaltmak isteyenler, hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerin mali performansını izleyip değerlendirme yapabilecek verilere ihtiyaç duyarlar. İşte Finnet Mali Analiz servisi bunu sağlamak için tasarlanmıştır. Bu servisle, bilanço ve gelir tablosu verilerini kullanarak, çok sayıda analizi büyük bir rahatlıkla ve hızlı bir şekilde yapmaya yardımcı olur. Regresyon analizi, dipnotlar, fiyat grafikleri, büyüme analizleri, model oluşturma ve şirket künyeleri bu servisin kapsamındadır.

 Finnet Portfolio Advisor
Modern portföy teorilerinin kurucularından, H. Markowitz ve W. Sharp’ a göre oluşturulmuş portföy modellerinin kullanımını, Elton/Gruber Tek Endeks Modeli ve bütün modelleri karşılaştırarak profesyonel analiz imkanı sunan bir servistir.

Finnet Servislerinin Fiyatları

1.Finnet Teknik Analist: 125,000,000
2. Teknik Analiz Veri servisi: 1ay: 35,000,000
3ay: 79,000,000
6ay: 140,000,000
12ay: 220,000,000
3.İnternet Borsa Servisi: 1ay: 6,500,000
3ay: 17,000,000
6ay: 32,000,000
12ay: 59,000,000

4.Finnet Haber Analizi: program bedeli:450,000,000
abonelik ücreti: 500,000,000
5.Finnet Mali Aanliz: program bedeli: 450,000,000
abonelik ücreti:500,000,000
6.Finnet Portfolio Advisor: program bedeli:500,000,000

10.4 INFO-TRACE
Info-Trace A.Ş. Türk finansal piyasalarına hizmet vermek üzere 1995 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Daha sonra Ankara ve İzmir Bölge Müdürlükleri de hizmete girmiş bulunmaktadır. Ülke genelinde ise 60′ i aşkın ilde hizmet vermektedir. IMKB verilerine göre Türkiye’ nin en hızlı büyüyen kurumu olmuştur. Yerel piyasalarla ilgili ürünü; UNLOCK, zengin içeriği ve ekonomik çözümler sunmasıyla, bugüne kadar 2000′ in üzerinde kullanıcıya ulaşmış bulunmaktadır. Kullanıcılar arasında bankaların genel müdürlükleri, şubeleri, yatırım bankacılığı birimleri, aracı kurumların merkez şubeleri, irtibat büroları, holdingler, döviz büfeleri, şirketler ve bireysel müşteriler bulunmaktadır.

Yorum yazın