Emtia-Ürün ve Mal Karşılığı Kredinin Açılmasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Emtia-Ürün ve Mal Karşılığı Kredinin Açılmasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bu krediler Şubelerimizce re’sen kullandırılmayacak olup, kullandırımdan önce İlgili Krediler Daire Başkanlığı’ndan izin alınacaktır.

Kredi onay talimatında aksine bir hüküm bulunmadıkça en çok 6 ay vadeli olarak kullandırılacaktır.
Genel Müdürlük talimatında belirtilen hususlara aykırı düşmedikçe bu kredilere ilişkin işlemler mevzuatımızdaki esaslara göre aşağıda belirtildiği şekilde yürütülecektir.
a) Müşteriyle “Genel Ticari Kredi Sözleşmesi” imzalanacaktır.
b) Kredinin güvencesi kullandırıldığı sırada doğmuş olacaktır. Şöyle ki; müşteri ürün ve mallarını Bankaya rehnedecek (rehin bordrosuyla devredecek) ve karşılığında kredi alacaktır.
Kredinin maddi güvencesini öncelikle bankaya rehnedilen ürün ve mallar oluşturacaktır. Söz konusu rehin bordrosu noter onayından geçirilecektir.
c) Ürün ve malların rehniyle birlikte kefalet ipotek ve/veya mevzuatımızda belirtilen diğer güvenceler de alınmak suretiyle kredi kullandırılabilecektir.

Rehin alınan ürün ve malların ekspertiz değerleri toplamı dikkate alınarak, Ortak Konu ve Hükümler Bölümünde belirtilen esaslar dahilinde marj uygulanmak suretiyle kredi kullandırılabilecektir.

Emtia-Ürün ve Mal Karşılığı Krediler, “118113- Kısa Vadeli Teminatlı Diğer Krediler- Diğer Müşteriler-Özel-Emtia-Ürün ve Mal Karşılığı Avans Kredileri” hesabından izlenecektir.

Yorum yazın