Emtia-Ürün ve Mal Karşılığı Kredi Ne Demektir?

Emtia-Ürün ve Mal Karşılığı Kredi Ne Demektir?

Emtia-ürün ve mal karşılığı krediler, ticari, zirai ve sınai emtianın menkul rehni hükümleri çerçevesinde, bankaya rehnedilmesi karşılığında, borçlu cari hesap şeklinde kullandırılan kredilerdir.

Yorum yazın