Emre Yazılı Senet

Emre Yazılı Senet

Emre yazılı senet, borçlunun ne vakit ve ne miktar ödemeyi hangi kişiye veya emrine yapacağını gösteren bir belgedir. Bu metinde, kanuna göre (i) emre yazılı senet teriminin bulunması, (ii) belirli bir meblağın kayıtsız şartsız ödeneceğinin ifade edilmesi, (iii) vadenin yahut ödemenin yapılacağı günün gösterilmesi, (iv) ödemenin yapılacağı yerin zikredilmesi, (v) ödeme kime veya kimin emrine yapılacaksa yazılması, (vi) senedin keşide edildiği gün ve yerin belirtilmesi ve (vii) keşidecinin imzası olması gereklidir.
Emre yazılı senet, kısa vadeli bir kredi aletidir. Senedin verildiği kimse, bedeli gelinceye kadar saklamaya mecbur değildir ve üçüncü bir kişiye ciro edilebilir.
Emre yazılı senedin ciro edilmesi, bir ödeme aracı olarak kullanılmasıdır. Hamil, emre yazılı senetle ödemelerini yapabilir. Senedin ciro değeri, vade gününe kadar işleyecek faiz dikkate alınarak saptanır.
Eski klasik anlayışına göre, emre yazılı senet, satılmış mal bedelinin vadeli olarak ödenmesini sağlayan bir araçtır. Adam Smith’in reel değerler Teorisine göre, satın alma gücünün el değiştirmesiyle sonuçlanan her kredi operasyonunun bir mal karşılığı olması şarttır. Ancak uygulamada, bazı tacirlerin mal karşılığı olmaksızın da hatır senedi karakterinde emre yazılı senetler keşide ettikleri görülmüştür. Herhangi bir satış yapılmadığı halde, iki tacirin birbirlerine eşit miktarlarda borçlu olduklarını belirten karşılıklı senetler düzenlediklerine ve bu senetleri ciro ettiklerine veya bankaya kırdırdıklarına çok rastlanmıştır. Tefeciler de, borçlardan emre yazılı senet almışlardır. Emre yazılı senedin emtia provizyonu olmayan karşılıksız kredi aleti olarak kullanılmaya müsait görünmesi, bankaların ve Merkez bankasının Batı ülkelerinde poliçeye tercihlerini kaydırmalarına yol açmıştır.

Yorum yazın