Eğitime Katkı Payı

Eğitime Katkı Payı

a. Tanımı; sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerinde kullanılmak üzere tahsil edilen katkı paylarıdır.
b. Ödemelerin Kapsamı, Matrahı, Miktarı ve Dönemi; 4306 sayılı kanun çerçevesinde gerçekleştirecekleri işlemlerden dolayı bankalar:
 Vergilerin tarh ve tahakkuku ile ilgili olarak bankalar tarafından verilen beyannameler ile SSK bildirgelerinden 1.000.000 TL, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden 4.000.000 TL (beyanname verme süresinde),
 1318 Finansman Kanununa göre taşıt alım vergisine tabi olan motorlu taşıtların kayıt ve tescili ile devirlerinde 10.000.000 TL (vergi ile birlikte),
 Hava yolu ile iç hat yolcu taşımacılığında düzenlenen her bir bilet için 1.500.000 TL, dönüşlü biletler için 3.000.000 TL (bilet bedeliyle birlikte),
 İMKB’de yapılan iş ve işlemler nedeniyle alınan menkul kıymet kotasyon ve tescil ücretlerinin, kurtaj ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek borsa paylarının ve SPK tarafından yapılan tescil ve kayıtlar nedeniyle alınan ücretlerin dörtte biri kadar (ayrıca hesaplanacak tutarlar tahsil edilen ücret ve gelirlerle birlikte),
 Cep telefonu sahipleri adına tahakkuk ettirilen aylık sabit tesis ücretleri kadar yılda bir defa olmak üzere ayrıca hesaplanan tutar ile adlarına GSM aboneliği tesis edilenlerden 5.000.000 TL (abone tesis ücretiyle birlikte),
 Tapu işlemlerinde harç mükellefiyeti doğuran her bir işlem için 5.000.000 TL EKP ödeyeceklerdir.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum yazın