Dünya’da Bankacılığın Doğuşu ve Gelişimi

Dünya’da Bankacılığın Doğuşu ve Gelişimi
“Hemen hemen tüm dünya dillerinde ufak tefek bazı değişikliklerle ifade edilen banka sözcüğünün İtalyanca “banco” kelimesinden geldiği ve daha sonra kelimenin banka olarak kullanıldığı sanılmaktadır. Banco sözcüğünün İtalyanca’daki anlamı masa, sıra ya da tezgah demektir. İlk bankerler sayılan Lombardiyalı yahudiler, bankacılık işlemlerini pazarlara koydukları birer masa (banco) üzerinde yaparlardı. Bu bankerlerden bazıları taahhütlerini yerine getirmeyerek iflas ettikleri zaman halk böyle bankerilerin banco’sunu kırardı”.
“1401 yılında Barselona şehir devleti Rönesansın ilk kamu bankasını “Taula de Cambi” ‘yi (değişim masası) kurmuş, bu şehri, Valens şehri, 1407’de de Cenova şehri takip etmiştir. Bu resmi bankalar öze! bankacılarla rekabet ve mücadele etmek için kurulmuşlardır”
“1694 yılında devlete para sağlamak amacıyla kurulan İngiltere Bankası, emisyon tekeline sahip olmamakla birlikte, devlet kontrolünde özel bir banka olarak çağdaş Merkez Bankalarının ilk örneğini oluşturmuştur”
“XIX. Yüzyılda, Fransız’da en büyük üç bankadan ikisi durumunda olan, Credit Lyonais ve Societe Generale grubu, kısa vadeli borç ve alacak işlemleri için ticaret ve mevduat bankacılığı konularında uzmanlaştılar. Credit Mobilier, Union Parissenne ve Banque de Paris et de Pays – Bas gibi bankaların faaliyet alanı “İş Bankacılığı” niteliğindeydi. Plasman kaynaklarının önemli bir kısmını kendi öz sermayeleri oluşturuyordu”
19. Yüzyıl, Avrupa’da bankacılığın geliştiği bir dönem olurken, bankalar zamanla birleşerek büyük holdingler meydana getirerek, uluslarararası piyasalara açılmışlardır.

Yorum yazın