Döviz Tevdiat Karşılığı Kredi Nedir?

Döviz Tevdiat Karşılığı Kredi Nedir?

DTH Rehni karşılığı kredi, hüküm ve sonuçları itibarıyla Mevduat rehni karşılığı kredi gibidir. Ancak krediye karşılık rehin alınan vadeli ya da vadesiz mevduat Türk Lirası mevduat hesabı değil, döviz tevdiat hesabıdır.

Rehnedilen mevduat tutarı, düzenlenecek bir mahsup fişi ile;
——————————————————- / —————————————————-
9831080- Rehinli Kıymetler- Mevduat Hesabı (B)
985- Emanet ve Rehinli Kıymet Verenler/Bırakanlar Hesabı (A)
——————————————————- / —————————————————-
yazılmak suretiyle kayda alınacak, hesap kapanması sırasında da ters kayıtla çıkışı sağlanacaktır.

Döviz Tevdiat Karşılığı Avans Kredisi; “118114- Kısa Vadeli Teminatlı Diğer Krediler- Diğer Müşteriler- Özel-Nakit, Mevduat ve Menkul Kıymetler Karşılığı Avans Kredileri” hesabında izlenecektir.

Teminat ve krediye ilişkin diğer hususlarda Mevduat Karşılığı Kredilerde belirtilen esaslara göre işlem yapılacaktır.

Yorum yazın