Döviz kredisi faiz hesaplama

Faiz Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Döviz kredilerine Hamburg usulüne göre faiz tahakkuk ettirilecek olup, bu kredilerin döviz üzerinden izlenmesi ve döviz faiz oranlarının da değişken olması nedeniyle, döviz kredisinin her kullandırımında uygulanacak faiz oranları konusunda Genel Müdürlük ilgili Pazarlama Daire Başkanlığı ile irtibata geçilecektir.

Döviz kredisiyle ilgili Bankamız döviz taahhüdünün yerine getirilmemesi halinde; döviz kredilerine vade başlangıcından itibaren kapanış tarihine kadar cezai döviz faiz oranı (kredinin kullandırım tarihinde bildirilen döviz faiz oranının %25 fazlası ) üzerinden faiz tahakkuk ettirilecektir. Kredi riskinin vadesinde tasfiye edilememesi halinde ise kredi; Mevzuat Kitabımızın IX-Takip Tahsil Bölümü ile Takip Süreç Yönetmeliği’nde belirtilen esaslar dahilinde işlemde bulunulacaktır. Kredi hangi kurdan kullandırılmış olursa olsun takip aşamasında krediye Bankamız döviz satış kuru uygulanacaktır. Takip hesabına alınan kredilere vade tarihinden tasfiye tarihine kadar cari ticari kredi gecikme faiz oranı (TL temerrüt faizi) üzerinden faiz tahakkuk ettirilecektir.

Yorum yazın