Döviz Kredilerinde Kullandırılacak Kredinin Marj Oranı Nedir?

Döviz Kredilerinde Kullandırılacak Kredinin Marj Oranı Nedir?

Taahhüt edilen FOB ihracat tutarının en çok % 70’i oranında döviz kredisi kullandırılacaktır.

Döviz Kredilerinin Sınırlamaya Tabi Olmayan Kısmının Saptanması:

Bankalar Kanunu’nun 11-6. maddesi gereğince; döviz kredilerinin kur farkları, Bankalar Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilen sınırların dışında tutulduğundan, kur farkları şubelerimizce ayrı bir föyde izlenecek ve muhasebe kayıtlarına tabi tutulacaktır.

Kur farklarının saptanabilmesi için, kullandırılan her bir döviz kredisinin ay sonları itibarıyla bakiyesinin Bankamız döviz alış kurundan Türk Lirası tutarı ile kullandırıldığı tarihteki döviz alış kurundan Türk Lirası tutarı karşılaştırılacak ve ay sonundaki döviz alış kurundan Türk Lirası tutarı açıldığı tarihteki tutardan fazla ise, aradaki farkın TL tutarı ay sonunda;
————————————————-/——————————————————————
992- Sınırlamalara Tabi Olmayan Kredilerden Alacaklar – T.P. BORÇ

994- Sınırlamalara Tabi Olmayan Kredilerden Borçlar – T.P. ALACAK
————————————————-/——————————————————————
şeklinde muhasebeleştirilecek ve takip eden ayın ilk iş günü ters kayıtla iptal edilecektir.

Yorum yazın