Disponibilite Nedir?

Disponibilite Nedir?
Sözlük anlamı her an kullanılabilir hazır paralar veya yedek paralar demektir. Bankaların taahhütlerine karşı bulundurdukları, umumi disponibilite sayılacak mevcutlar T.C.M.B.’nın 29.03.2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Umumi Disponibilite Hakkında 2002/2 Sıra No.lu Tebliğ’de düzenlenmiştir. Buna göre;

Bankaların tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt düzeni esas alınarak belirlenen yurtiçi toplam pasiflerinden, Tebliğde belirtilen kalemlere ilişkin hesap bakiyelerinin indirilmesi sonucunda bulunacak tutarlar ile yurtdışındaki şubeleri adına Türkiye’den kabul ettikleri mevduat toplamı, bankaların umumi disponibiliteye tabi Türk Lirası ve yabancı para yükümlülüklerini oluşturur.

Umumi disponibilite oranları Türk Lirası yükümlülüklerde %4, yabancı para yükümlülüklerde ise %1’dir.

Yorum yazın