Dış Ticaret kredilerinde Kredi Kullandırılacak Müşteriler nasıl seçilir?

Dış Ticaret kredilerinde Kredi Kullandırılacak Müşteriler nasıl seçilir?
İhracat Kredisi kullandırılan firmaların seçiminde, ihracatı süreklilik gösteren ve ihracat bedellerinin tahsilinde aksaklık olmayan firmalara öncelik verilir.
Kredi isteminin değerlendirilmesinde
• firmanın ihracat deneyimi, bilgi, beceri ve başarısı,
• üretim ve depolama kapasiteleri,
• ihracata konu olan malların iç ve dış pazar koşulları,
• ihraç bağlantı veya anlaşmalarının miktar, kalite ve fiyat yönünden uygun olup olmadığı,
• ihracat programı ve dış alıcılarla olan ilişkileri, dış alıcıların yapıları,
• firmanın taahhütlerine bağlılığı,
• kullandırılacak kredinin zamanında ve bizzat ihraç bedelleriyle ödenip ödenmeyeceği
hususları üzerinde önemle durulmalıdır.

Yorum yazın