Denetimin Unsurları ve Özellikleri

Denetimin Unsurları ve Özellikleri
“Yukarıdaki tanıma göre denetimin unsurlarını ve özelliklerini şöyle sıralayabiliriz :
Denetim sistematik bir süreçtir: Ekonomik bilgilerin onun üretildiği sistem ve süreçle birlikte incelenmesi denetimin belirli bir süre içindeki faaliyeti içerdiğini açık bir şekilde göstermektedir. Bu bakımdan denetimi bir süreç olarak tanımlamak uygun olur. Aynı zamanda denetimin tüm aşamalarında planlı, mantıklı ve bilimsel çalışmaların yapılacak olması onun sistematik bir süreç özelliğini kazanmasını sağlar.
Uygunluk derecesi: Yönetim tarafından iteri sürülen savların ve bildirimlerin önceden saptanmış ölçütlerle ne derecede uyum içinde bulunduğunu belirleyen bir ölçüdür.
Tarafsızca kanıt toplama ve değerleme: Denetçinin önyargısız bir şekilde, yapılmış bildirimleri özenle incelemesi ve sonuçlarını dikkatle değerlendirmesinin gerekliliğini anlatmaktadır.
İlgi duyanlar: Denetim raporuyla ilgili taraflar; İşletme yöneticileri, ortaklar, kredi verenler, devlet kurumlan, çalışanlar, borsa ve diğer gruplar olabilir.
Sonuçları bildirme: Denetim temelde bir onaylama işlemidir. Denetçi, işletme yönetimince ileri sürülen savların ve bildirimlerin geçerliliğini ve güvenilirliğini inceleyerek bunları onaylar ya da reddeder”

Yorum yazın