Denetimin Amaçları

Denetimin Amaçları
“Denetim; işletme faaliyetlerini bağımsızca inceleyen, analiz eden ve değerlendiren bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, yönetimi incelediği konularla ilgili olarak bilgilendirir, onlara öneri götürür, danışmanlık yapar, analiz ve değerlendirmelerini aktarır.
Denetimin amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz;
– Denetim gözden geçirilen faaliyetlerle ilgili nesne! analizler, değerlendirmeler, tavsiyeler ve yorumlar yaparak yönetimin tüm üyelerine sorumluluklarını etkili bir biçimde yerine getirmekte yardımcı olur,
– İşletme kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını ve ileride meydana gelebilecek zararların önlenmesini sağlar,
– İşletme faaliyetlerinin ilgili yasa! düzenlemelere, işletme politika ve yöntemlerine uygunluğunu belirler,
– İşletmenin faaliyet sonuçlarının hedef ve amaçlarla uyumlu olup olmadığını tespit eder.
– Kontrol sisteminin sürekli ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlar.”

Yorum yazın