Değişmez Sayı Uygulaması Nedir?

Değişmez Sayı Uygulaması Nedir?

Şubelerimiz re’sen ve otorize ticari kredi müşterilerine 1 den başlayarak değişmez sayı verir. Ticari kredi müşterilerinin kredisinin kapatılmış olması ve/veya kredi teklifinin kabul edilmemiş olması durumunda da bir firmaya verilen değişmez sayı başka bir firmaya kesinlikle verilmeyecek ve firma dosyası bu numara ile izlenecektir.

Ayrıca, kredisi kapatılan bir firma yeniden kredilendirildiğinde, firmanın eski değişmez sayısı kullanılacaktır.

Yorum yazın