Damga Vergisi

Damga Vergisi

a. Vergi Tipi; Damga Vergisi işlemler üzerinden alınan bir vergi türüdür.
b. Verginin Konusu; Damga Vergisi’ nin konusu DVK’ ya ekli (1) Nolu tabloda yazılan kağıtlardır. (Örneğin; sözleşmeler, taahhütnameler, temlik nameler, teklif nameler, kefalet, teminat ve rehin senetleri, sulh nameler, fesih nameler, kambiyo senetleri (çek hariç), emtia senetleri gibi ticari ve mütedavil kağıtlar, akreditif ve kredi mektupları gibi ticari belgeler, makbuzlar ve beyannameler gibi)
c. Vergiyi doğuran olay; Damga Vergisi’ nin konusuna giren (1) Nolu tabloda yazılı kağıtların düzenlenmesidir. Damga Vergisi genel kural olarak Türkiye’de düzenlenen kağıtlar üzerinden alınır. Ancak, yabancı ülkelerde düzenlenen kağıtlar
 Türkiye’de resmi dairelere ibraz edildiği veya
 Üzerlerinde devir ve ciro işlemlerinin yürütüldüğü veya
 Herhangi bir şekilde hükmünden yararlanıldığı takdirde
damga vergisini doğuran olay gerçekleşmiş sayılır.
d. Vergi Matrahı; Damga Vergisi’ de nisbi ve maktu olmak üzere iki matrah ölçüsü kabul edilmiştir. Nisbi vergide kağıtların nevi ve niteliklerine göre bunların içerdiği ya da bu kağıtlarda gösterilen para miktarları verginin matrahıdır. Maktu vergilerde ise kağıtların nevileri matraha temel olur.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın