Çevre ve Temizlik Vergisi

Çevre ve Temizlik Vergisi:

a. Verginin Konusu; belediye sınırları ile mücavir alan içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama ile kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar, ÇTV’ye tabidir.
b. Mükellefiyet ve Sorumluluk; bankalar binaları her ne şekilde olursa olsun kullandıkları sürece ÇTV mükellefi sayılırlar. Boş bulunan binalarda bu verginin mükellefi, binaların malikleri veya malik gibi tasarruf edenlerdir.
c. Matrah ve Oran; vergi konusuna giren konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için ödenecek vergiler kanunda yer alan tarifelerde belirlenmiş bulunmaktadır. Bakanlar Kurulu tarifede yer alan bina gruplarını tespit etmekte, gruplarda yer alan binaların hangi dereceye gireceği, binaların bulundukları mahallin belediyelerince belirlenmektedir. Örneğin, ilgili kanunun tarifesinde 7. grupta yer alan konutlardan 1. derece kapsamında olan bir konutun aylık vergi tutarı 1.235.000 TL’dir.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın