Çekte Ödeme İçin İbraz Süresi Nedir?

Çekte Ödeme İçin İbraz Süresi Nedir?
Bir çek keşide edildiği yerde ödenecekse on gün, keşide edildiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba (bankaya) ibraz edilmelidir.

Ödeneceği memleketten başka bir memlekette keşide edilen çek, keşide yeri ile ödeme yeri aynı kıtada ise bir ay, ayrı ayrı kıtalarda ise üç ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. Bu bakımdan Avrupa Ülkeleri ile Akdeniz kıyısındaki Ülkeler aynı kıtada sayılır.

Yorum yazın