Çekte Devir ve Ciro İşlemleri Nasıl Yapılır?

Çekte Devir ve Ciro İşlemleri Nasıl Yapılır?
“Emre yazılı” kaydıyla veya bu kayıt olmadan belirli bir kimse lehine ödenmesi şart kılınan bir çek, ciro ve teslim yolu ile devredilebilir.

“Emre yazılı değildir” kaydıyla ödenmesi şart kılınan bir çek ancak alacağın temliki yolu ile devredilebilir ve bu devir, alacağın temliki sonuçlarını doğurur.

Cironun kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Ciro şartlara tabi tutulmuşsa bunlar yazılmamış sayılır. Kısmi ciro ve muhatabın cirosu geçersizdir. Hamiline ciro beyaz ciro hükmündedir (TTK. Mad. 701).

Ciro edilebilen bir çeki elinde bulunduran kimse (son ciro beyaz olsa bile), kendi hakkı zincirleme ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı takdirde yetkili hamil sayılır. Çizilmiş cirolar bu hususta yazılmamış hükmündedir.

Yorum yazın