Çekte Bulunması Gereken Unsurlar Nelerdir?

Çekte Bulunması Gereken Unsurlar Nelerdir?
Çek;
1) Çek kelimesini veya Türkçe’den başka bir dille yazılmış ise , o dilde çek karşılığı olan kelimeyi,
2) Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedelin ödenmesi için havaleyi,
3) Ödeyecek kimsenin (muhatabın) ad ve soyadını,
4) Ödeme yerini,
5) Keşide günü ve yerini,
6) Keşidecinin imzasını,

içermelidir (TTK. Mad. 692).

Yorum yazın