Çekte Aval ve Vade Nasıldır?

Çekte Aval ve Vade Nasıldır?
Çekte yazılı bedelin ödenmesi kısmen veya tamamen aval ile sağlanabilir. Bu güvence muhatap ayrık olmak üzere üçüncü bir şahıs veya çek üzerinde esasen imzası bulunan bir kimse tarafından da verilebilir

Çek görüldüğünde ödenir. Buna aykırı herhangi bir kayıt yazılmamış hükmündedir. Keşide günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan bir çek ibraz günü ödenir.

Yorum yazın