Çek Kimin Lehine Keşide Edilebilir?

Çek Kimin Lehine Keşide Edilebilir?
Çek;
– “Emre yazılı” kaydıyla veya bu kayıt olmadan belirli bir kimseye,
– “Emre yazılı değildir” veya “Hamiline” kaydıyla,
ödenmek üzere keşide edilebilir. Kimin lehine keşide edildiği gösterilmemiş olan bir çek hamiline yazılı çek hükmündedir (TTK. Mad. 697).

Yorum yazın