Çek İştira Kredisi Nedir?

Çek İştira Kredisi Nedir?

Çek iştira kredisi nitelikleri itibarıyla iştira edilmeyip tahsile alınması gereken çeklerin bedellerinin mahsuben müşteriye başlangıçta ödeme yapılmasını sağlamak üzere onaylanmış bir kredi türüdür. Kredi çek tahsil edildiğinde tasfiye edilir.

Çek iştira kredisine dayalı işlemlerde çeklerin iştira ediliş tarihinden çek bedellerinin muhabir hesaplarımıza geçiş tarihine kadar geçen süre içerisinde oluşacak lehe kur farkları Bankamıza aittir.

Yorum yazın