Cari Faiz Ne Demektir?

Cari Faiz Ne Demektir?
Ticari işletmeye tahsis edilen krediye uygulanması kararlaştırılan; başlangıcı, oranı ve ödeme şekli taraflar arasında düzenlenen sözleşme ile belirlenen faiz türüdür. Diğer bir anlatımla borç ve alacak ilişkisi içinde olan kişi ve kuruluşlarca düzenlenen sözleşmede uygulanması kararlaştırılan faizdir.

Yorum yazın